จันทร์เป็ง ของฝากเชียงใหม่

ร้านขนาดไซส์ S ที่อยากจะเริ่มต้นขายของผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านทางเชียงใหม่

  • ให้คำปรึกษาในการตั้งร้านค้าผ่านช่องทาง social media อย่าง Facebook page และ LINE Shop
  • บริการแนะนำการถ่ายรูปสินค้า และจัดแต่งให้สวยงาม เพื่อใช้ในการขายสินค้า
ชื่อลูกค้า
จันทร์เป็ง ของฝากเชียงใหม่
LINE Shop
LINE
ประเภทงาน
social-commerce

Keep it simple, ensure that the most stupid person knows how to use it