สินค้าแฟชั่น SNAZZY

  • WordPress theme ที่ใช้ woo-commerce
  • สามารถจัดการสินค้าได้จากหลังบ้าน
  • มีระบบ wishlist
  • สามารถปรับแต่งค่าขนส่งให้เหมาะกับจำนวนสินค้าได้
  • เชื่อมต่อกับ Payment gateway: Omise จ่ายผ่านบัตรเดรดิตได้
  • เชื่อมต่อกับ LINE notification เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา (order)
ชื่อลูกค้า
SNAZZY
ประเภทงาน
e-commerce

Keep it simple, ensure that the most stupid person knows how to use it