ผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล TVI ทวีวงษ์

เน้นไปที่กลุ่มลูกค้า B2B ลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าต้องการเลือกซื้ออะไร แต่เปลี่ยนจากการขายแบบเดิมที่ต้องส่งแคตตาล็อกไปให้ลูกค้าเลือก เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ แต่ยังคงการซื้อขายสิ้นค้าแบบ B2B Offline ไว้

  • จัดการสินค้าได้ผ่านหลังบ้าน
  • เน้นการแสดงผลสินค้าที่มีอยู่ในระบบ พร้อมทั้งรหัสที่ใช้เพื่อทำการสั่งซื้อผ่านทางหลังบ้าน
  • รองรับ 2 ภาษา
ชื่อลูกค้า
TVI อุตสาหกรรมทวีวงษ์
ประเภทงาน
b2b product catalog, e-commerce

Keep it simple, ensure that the most stupid person knows how to use it